קורס בונה מקצועי לפיגומים


תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988, קובעות כי: "לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי".

תנאי קבלה

ניסיון של 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים או תעודת טפסנות  סוג 5.

משך הקורס

56 שעות. הקורסים מתקיימים במתכונת בוקר או ערב.

04-877-9404

052-728-3010

04-862-9262

emekhefercollege@gmail.com

הצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצועות הניהול: